Tersembunyinya Kekasih Allah AWT,. Lelaki Hitam Yang Berada Di Dalam Gua

Tersembunyinya Kekasih Allah AWT,. Lelaki Hitam Yang Berada Di Dalam Gua

Opera Timur – Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama di masa tabi’in, setelah melaksanakan ibadah haji atau umrah, ia tinggal beberapa waktu lamanya di Makkah. Ketika itu terjadi masa paceklik karena telah beberapa bulan lamanya tidak terjadi hujan. Maka orang-orang datang ke suatu lapangan luas untuk melaksanakan shalat istisqo’ (shalat meminta hujan kepada Allah), Abdullah bin Mubarak ikut serta dalam jamaah shalat tersebut. Usai shalat dan memanjatkan doa kepada Allah, tidak terlihat tanda-tanda bahwa hujan akan turun. Hingga malam menjelang tidak ada awan tebal yang datang membawa air untuk menyirami wilayah Makkah dan sekitarnya. Keesokan harinya, mereka mengulang lagi shalat …

Continue Reading